Stavebno-obchodná
spoločnosť

Vítame Vás na stránkach stavebnej spoločnosti VIPEX-R, s.r.o., zaoberajúcej sa priemyselnou výstavbou, stavbou oplotení, demolačnými a zemnými prácami, recykláciou stavebných odpadov a prepravou sypkých materiálov a strojov.

O spoločnosti VIPEX-R

Spoločnosť VIPEX-R, s.r.o. Bola založená v roku 2009 ako stavebná a obchodná spoločnosť s hlavným predmetom činnosti uskutočňovania stavieb a ich zmien.

Stavebná činnosť

Zameriavame sa predovšetkým na výstavbu komplexných inžinierskych a priemyslových stavieb a výstavbou bytového fondu.

Demolačné prece

Predmetom činnosti spoločnosti VIPEX-R sú ďalej strojové demolácie a búracie práce jestvujúcich stavieb.

Kanalizácie - siete

Disponujeme technikou na zabezpečenie osadenia inžinierskych sietí, paženiami pre výstavbu inžinierskych sietí v otvorených výkopoch, prístrojmi na výkon kontrolných skúšok tesnosti rozvodov inžinierských sietí.

Oplotenia

Realizujeme oplotenia objektov a výrobných areálov.