Kanalizácie a siete

Výstavba kanalizácií je štandardom, ktorý ponúkame. Za použitia špeciálnych zemných strojov vybavených na výstavbu podzemných liniových stavieb, samozrejme za použitia moderných pažiacich systémov a iných doplnkových zariadení sme realizovali kilometre takýchto stavebných diel.

Ukážky z našich realizácií: