Demolačné práce

VIPEX-R, s.r.o. od svojho vzniku neustále realizuje demolačné práce. Rozsah a objem demolačných prác vzrastal postupne v priamej úmere so silnejúcim strojovým parkom.

Od roku 2001 sa demolácie stali samostatnou činnosťou zahŕňajúcou kompletnú ponuku služieb.

Momentálne pripravujeme ďalšie strojné investície do oblasti demolačných prác.

Prípravné práce

Konzultačná činnosť pri vypracovaní technologického postupu, poradenstvo pri komunikácii s úradmi. V spolupráci so špecialistami vypracujeme a legislatívnu prípravu na likvidáciu prípadných nebezpečných odpadov.

Zhodnotenie ekonomickej efektivity búrania postupným rozoberaním alebo porovnanie rôznych technológií búrania (demolácie odstrelom zabezpečujeme v spolupráci so špecialistami)

Realizácia demolačných prác

Vlastníme stroje troch kategórií výkonov – do pracovnej hĺbky 5 metrov, do pracovnej výšky 9 metrov a do pracovnej výšky 23 metrov.

Demolačné stroje sú schopné materiál z demolácií roztriediť a priamo pripraviť na recykláciu. Stavby nad 23 metrov pracovnej výšky sa demolujú buď odstrelom alebo ručným postupným rozoberaním za pomoci automobilových žeriavov a ručnej búracej techniky. Pri rozoberaní komínov a podobných stavieb, z hľadiska bezpečnosti osôb naročných stavieb, zapezpečujeme demolačné práce za pomoci pracovníkov realizujúcich výškové práce pomocou dvojlanovej lezeckej techniky.

Recyklácia, odovzdanie staveniska, transporty

Po ukončení samotnej demolácie ponúkame recyklačné služby na stavebné materiály. To pre zákazníka znamené, získať zo stavebného odpadu priamo použiteľný stavebný materiál.

Plochy po vybúraných objektoch zarovnajú na požiadanie zemné stroje a pripravia na ďalšiu činnosť. Špeciálne transportné prostriedky o objemoch korieb od 18 do 24 m3 dokážu efektívne transportovať vybúraný materiál podľa potrieb.

Ukážky z našich demolácií: