Oplotenia

Do dnešného dňa boli zákazníkom odovzdané desiatky kilometrov špeciálnych priemyselných plotov a prislúchajúci počet posuvných a klasických priemyselných brán, ktorých základné komponenty boli vyrobené v našej zámočníckej dielni.

Pri dodávke oplotení dodávame nami patentovanú technológiu železo-betónovej konštrukcie, alebo sme schopný realizovať akúkoľvek montáž komponentov bežne dostupných v obchodnej sieti.

K oploteniu dodávame strážne búdky, veže, objekty vrátnic a pod. Naše oplotenia slúžia na ochranu objektov s vysokým stupňom ochrany.

Ukážky z našich realizácií: