Stavebná činnosť

VIPEX-R, s.r.o. realizuje väčšinu štandarných objektov priemyselnej alebo občianskej výstvaby. Na tomto mieste si Vás dovoľujeme informovať podrobnejšie o našich stavebno – technických možnostiach, ktoré Vy, naši zákazníci, viete upratniť pre realizácií Vašich zámerov.

Špeciálne bezpečnostné oplotenia

Do dnešného dňa boli zákazníkom odovzdané desiatky kilometrov špeciálnych priemyselných plotov a prislúchajúci počet posuvných a klasických priemyselných brán, ktorých základné komponenty boli vyrobené v našej zámočníckej dielni.

Pri dodávke oplotení dodávame nami patentovanú technológiu železo-betónovej konštrukcie, alebo sme schopný realizovať akúkoľvek montáž komponentov bežne dostupných v obchodnej sieti.

K oploteniu dodávame strážne búdky, veže, objekty vrátnic a pod. Naše oplotenia slúžia na ochranu objektov s vysokým stupňom ochrany.

Haly

Pri výstavbe oceľových hál používame výhradne naše strojné vybavenia ako sú zemné stoje na zakladanie, zdvíhacia technika a pod.

Zámočnícka dielňa VIPEX-R, s.r.o. Dodáva oceľové komponenty. V prípade výstvaby hál so železobetónovým skeletom spolupracujeme s renomovanými dodávateľmi konštrukcií.

VIPEX-R, s.r.o. realizoval aj rekonštrukcie starých výrobných hál s podmienkou prestavby pre moderné technológie. Priemyselné podlahy do výrobných hál dodávame vlastnými výrobnými kapacitami.

Priemyselné kanály

Súčastou moderných výrob, hlavne v automobilovom priemysel, sú aj podzemné kanály pod podlahami výrobných hál, väčšinou pod úrovňou hladín podzemných vôd.

Pri realizáciai takýchto diel používame moderné chemiskotechnologické postupy. Všetky takéto diela posúvajú zákazníkov na vyššiu technologickú úroveň hlavne vďaka výraznému zrýchleniu a sprehľadneniu tokov materiálov a výrobkov vo výrobných priestoroch

Spevnené plochy

Dodávame asfaltové alebo betónové spevnené plochy, ako kompletné dodávky (obrubníky, odvodnenie, atd.). Naše zemné stroje pripravujú podklad. Následne pokládky asfaltov alebo betónov prebiehajú v súlade so štandarnými a overenými postupmi.

Nami dodané spevnené plochy slúžia na pohyb bežnej manipulačnej techniky, napr. na skladoch guľatiny a pod.

Občianska výstavba

VIPEX-R, s.r.o. realizoval výstavbu bytoviek, nadštandarných rodinných domov a iných stavieb občianskej vybavenosti, vrátane chodníkov a pokládok zámkových dlažieb.

Pri občianskej výstavbe využívame vlastné spoľahlivé murárske čaty a tak isto pokrývame tesárske, pokrývačské, elektroinštalačné a vodoinštalačné práce.

Priemyselné objekty

V spolupráci s dodávateľmi technológií boli realizované dodávky objektov kotolní, vodojemov, chladiacich veží, dopravných a iných súčastí priemyselných výrob.

VIPEX-R, s.r.o., vďaka svojím skúseným stavebným manažérom, má široký technologický záber pri výstavbe špecialnych priemyselných objektov.

Kanalizácie

Výstavba kanalizácií je štandardom, ktorý ponúkame. Za použitia špeciálnych zemných strojov vybavených na výstvabu podzemných líniových stavieb, samozrejme za použitia moderných pažiacich systémov a iných doplkových zaraidení sme realizovali kilometre takýchto stavebných diel.

Zemné práce

Našími zemnými strojmi sme schopní realizovať zemné práce. Realizujeme skrývky zemín, zhutňovanie povrchov, výkopové práce, rozhŕňanie a transporty zemín.

Rýpadlá majú objem kopacích lopát od 0,05 do 1,7 m3.

Elektroinštalácia, vodoinštalácia, sadrokatónové systémy, zámočnícka dielňa

Ako doplnok k hlavnej stavebnej výrobe realizujeme doplnkové profesijné činnosti ako montáže sadrokartónových systémov, elektroinštalačné a vodoinštalačné práce vo vlasnej réžii.

Nedeliteľnou súčasťou hlavnej stavebnej výroby je zámočnícka dielňa, vybavená nožnicou na plech, pásovými pílami, zváracou a manipulačnou technikou

Ukážky z našich realizácií: