Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť VIPEX-R, s.r.o. so sídlom Hlavná 129, 032 02 Závažná Poruba bola založenia v roku 2009 ako stavebná a obchodná spoločnosť s hlavným predmetom činnosti uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Zameriava sa predovšetkým na výstavbu komplexných inžinierskych a priemyslových stavieb a výstavbu bytového fondu. 

Doplnkovými činnosťami hlavnej stavebnej výroby je pomocná stavebná výroba v oblasti dodávky a montáže kovových zámočníckych doplnkov stavieb.

Predmetom činnosti sú ďalej strojné demolácie a búracie práce jestvujúcich stavieb, zemné práce a prenájom stavebných strojov a zariadení. Spoločnosť historicky nadväzuje manažérsky, ľudskými zdrojmi a svojou zákazníckou štruktúrou a referenčne na stavebnú a obchodnú spoločnosť VIPEX, s.r.o.

V súvislosti s Vašou obchodnou súťažou na výber zhotoviteľa stavby, si dovoľujeme uviesť nasledovné komplexné referenčné stavby:

Výstavba skladovacej haly, výstavba haly novej lisovne, výstavba technologického kanálu a základy pre lisy pre spoločnosť

Obnova silnice a výstavba vonkajších spevnených plôch a technologických a skladovacích objektov pre technológiu spracovania dreva a biomasy

Výstavba stavebnej pripravenosti pre technológiu spracovania dreva a biomasy, demolačné práce stávajúcej kotolne, vonkajšie spevnené plochy, zakladanie sietí, vonkajších a spevnených plôch

Výstavba prístavby haly s príslušenstvom, vrátane technickej vybavenosti, inžinierských sietí a vonkajších spevnených plôch

Výstavba univerzálnych bezpečnostných a protipodhrabových oplotení pre strategické objekty vyššej dôležitosti a ostrahy

Komplexná výstavba bytového domu 24 BJ na ul. Komenského 498 v Liptovkom Hrádku s odchodnym označením “Arborétum” vrátane súvisiacej technickej vybavenosti a príslušenstva

Výstavba vonkajších rozvodov inžinierských sietí, liniových stavieb pre spoločnosti

Spoločnosť VIPEX-R, s.r.o. disponuje stavebnou, strojovou a manipulačnou technikou pre výkon zakladania, zemných a búracích prác a zariadení na presun hmôt:

  • Rýpadlo na pásovom podvozku 22 T rada JCB s príslušenstvom pre rýpanie a búranie
  • Kolesové rýpadlo KOMATSU PV 180 – 7EO s príslušenstvom
  • Mini-rýpadlo KOMATSU hmotnosti do 5t
  • Kolesové rýpadlo – nakladač JCB 4CX
  • Teleskopický manipulátor otočný s výsuvným ramenom a pracovnou plošinou
  • Šmykom riadený nakladač s príslušenstvom
  • Dopravné staveništné sklápače TATRA T-815 S3
  • Doprava do 3,5 t v provedení valník, sklápač, skriňové vozidlo
  • Pásový minibager KOMATSU PC 50 UU
  • Pásový bager Takeuchi TB 11400

Spoločnosť ďalej disponuje komplexnou drobnou stavebnou mechanizáciou v oblasti čerpania stavebnej vody pri zakladaní objektov, hutniacej techniky, záložnými elektrocentrálami pre výrobu stavenistkovej energie, vibračnou technikou pre spracovanie betónu, rezacou technikou a ručným pracovným náradním, pojaydnými pomocnými a fasádnymi lešeniami, paženiami pre výstavbu inžinierských sietí v otvorených výkopoch, prístrojmi na výkon kontrolných skúšok tesnosti inžinierských sietí, pre kontrolné skúšky zhutnenia pláne a pod.